CARTOGRAFIE
Cartografie is het communiceren van een ruimtelijk vraagstuk met behulp van kaarten. Bij gestileerde of topologische kaarten hoeft men het niet nauw te nemen met zaken als schaal of topografisch verantwoorde verhoudingen. Gestileerde kaarten kenmerken zich door het overzichtelijk houden van de relaties tussen de hoofdonderwerpen van de kaart.
© Copyright Buro Glaap